John Deere扫帚

扫帚

可提供角度和拾取样式。重型高扭矩驱动电机确保长期可靠性。
扫帚 重量 直径 宽阔的宽度
BA72 1000磅 32 in. 72 in.
BA84 1200磅 32 in. 84 in.
BP84 1700磅 25 in. 84 in.
BR60 750磅 25 in. 60 in.
BR72. 950磅 25 in. 72 in.
BR84 1050磅 25 in. 84 in.
和专家交谈
*
*
*
*

向我发送电子邮件通信对折扣和特别优惠。我可以随时选择。
找到位置
>
经销商发现者地图