yabo88阿根廷Brandt通用桶

通用桶

轮式装载机附件

yabo88阿根廷Brandt通用桶是日常装载机使用的理想选择,旨在优化每个装载机的装载和倾倒特性。

通用桶 重量 尺寸(LXWXH) 容量
444K. 2073磅 49在x 47中x 100 2.5 CU YD.
524K. 2437 LB. 52在x 49中x 100 2.75 CU YD.
544K. 2149 LB. 50 in x 106在x 47中 3 CU YD.
624K. 2443磅 56 in x 106在x 53中 3.5 CU YD.
644K. 3620磅 57 in x 120在x 54中 4 CU YD.
724K. 3900磅 61在x 120 in x 59中 4.75 CU YD.
744K. 5501磅 66 in x 129在x 63中 5.25 Cu Yd.
和专家交谈
*
*
*
*

向我发送电子邮件通信对折扣和特别优惠。我可以随时选择。
找到位置
>
经销商发现者地图