NPK液压锤

液压锤

更好的设计,结合了效率,可靠性和可维护性。
液压锤 载重量 单位重量
GH06型 2400-4400磅 235磅
GH07型 3000-5500磅 270磅
PH1. 4000 - 7000磅 423磅
PH2. 6000-11000磅 487磅
PH3 8000 - 16000 LB 825磅
PH4 12000 - 18000磅 1064磅
温室气体6 22000 - 31000磅 2150磅
GH7公司 28000 - 42000磅 2900磅
GH9型 40000 - 56000 LB 3600磅
GH10型 46000 - 66000 LB 4200磅
GH12型 56000-86000磅 5650磅
GH15型 66000-100000磅 6800磅
GH18型 70000-114000磅 7800磅
GH23型 100000-150000磅 9240 LB.
GH30型 100000 - 186000 LB 13500磅
GH40型 160000 - 260000 LB 17000磅
GH50型 240000磅 24910 LB.
与专家交谈
*
*
*
*

向我发送电子邮件通信对折扣和特别优惠。我可以随时选择。
找到位置
>
经销商查找地图